Функция IGC® (Интелигентен контрол на газа) редуцира разхода на газ до 50%

Разработката на Migatronic IGC® (Интелигентен контрол на газа®) е функция за динамичен дебит на газа, който следи необходимостта от защитен газ от началото до края на заваръчния процес. IGC® автоматично оптимизира дебита на газа според нуждите за специфичния тип околна среда и избраните параметри за заваряване. Функцията осигурява редуцкия на разхода на защитен газ при МИГ/МАГ и ВИГ заваряване с до 50%.Системата Power IGC® е допълнителна фунцкия, разработена  за серията МИГ/МАГ заваръчни апарати на  Migatronic  – Sigma 2 , модели Synergic и Pulse, както и Pi 320/350/400/500 за ВИГ / Плазма.
Традиционното пускане на газа създава преразход особено при старта на заваръчния процес, докато IGC® винаги осигурява адекватен дебит спрямо протичащия процес. Освен това IGC® позволява прецизен контрол на формирането и стабилизирането на топенето, но осигурява и перфектна защитна атмосфера по време на цялото заваряване. В резултат, се постига еднаква заварка, минимизира се броя на дефектите и така се повишава продуктивността.
Ефикасността от употребата на  IGC® е документирана при редица тестове, извършени в реални условия, при различни заваръчни дейности и различни видове дъга, при МИГ/МАГ и ВИГ заваряване.
Колкото повече паления на дъгата, толкова повече пестене на газ, чрез системата на IGC® Migatronic.
Интелигентният контрол на газа е IGC® голямо предимство на апаратите на Migatronic особено сега, когато пестенето и намаляването на замърсяването на околната среда са основни приоритети на цялото общество.
Колко ще спестите може да изчислите на http://www.intelligentgascontrol.com/