Адрес : МАУНТ ПРЕС ЕООД
гр. София, бул. Петър Дертлиев 4
Тел : 0888 622 416
Е-mail : office@zavarachniaparati.com
Раб. време : 9-18 ч.
Понеделник-Петък

Условия за ползване - Заваръчни апарати Migatronic

Тези условия уреждат вашия достъп до, използването на цялото съдържание, продукти и услуги, достъпни на уебсайта https://zavarachniaparati.com („Услугата“), управляван от Маунт прес ЕООД („нас“, „ние“ или „нашите“) ,

Вашият достъп до нашите услуги зависи от приемането, без изменение, на всички условия, съдържащи се тук, както и на всички други опериращи правила и политики, публикувани и които могат да бъдат публикувани от време на време от нас.

Моля, прочетете внимателно Споразумението, преди да получите достъп или да използвате нашите Услуги. Достъпвайки или използвайки някоя част от нашите Услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията на Споразумението, тогава нямате право да получите достъп или да използвате нашите Услуги.

Интелектуална собственост

Споразумението не прехвърля от Нас върху вас нито една от нашата или на трета страна интелектуална собственост и всички права, заглавие и интерес към и към тази собственост ще останат (както между страните) единствено с Маунт прес ЕООД и неговите лицензодатели.

Услуги на трети страни

Когато използвате Услугите, можете да използвате услуги, продукти, софтуер, вграждане или приложения на трети страни, разработени от трета страна („Услуги на трети страни“).

Ако използвате услуги на трети страни, разбирате, че:

Всяко използване на услуга на трета страна е на ваш риск и ние няма да бъдем отговорни или отговорни за никого за уебсайтове или услуги на трети страни.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност или отговорност за щети или загуби, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез някой от тези уебсайтове или услуги.

Профил

Когато използването на която и да е част от нашите Услуги изисква акаунт, вие се съгласявате да ни предоставяте пълна и точна информация, когато се регистрирате за акаунт.

Вие ще бъдете единствено отговорен и отговорен за всяка дейност, която се извършва под вашия акаунт. Вие носите отговорност за актуализирането на информацията за вашия акаунт и за запазването на паролата си.

Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на вашия акаунт, който използвате за достъп до Услугата. Няма да споделяте или злоупотребявате с вашите идентификационни данни за достъп. Трябва да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или след като узнаете за всяко друго нарушение на сигурността.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем достъпа ви до всички или до която и да е част от нашите Услуги по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, в сила незабавно.

Ако искате да прекратите споразумението или вашия акаунт в Маунт прес ЕООД, можете просто да прекратите използването на нашите Услуги.

Всички разпоредби на споразумението, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Опровержение

Услугите ни се предоставят „КАКВО Е.“ и „КАТО НАЛИЧНО“ основа. Маунт прес ЕООД и неговите доставчици и лицензодатели отказват всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и неспазване. Нито Маунт прес ЕООД, нито неговите доставчици и лицензодатели не дават никаква гаранция, че нашите Услуги ще бъдат без грешки или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или непрекъснат. Вие разбирате, че изтегляте от или получавате по друг начин съдържание или услуги чрез нашите Услуги по ваша преценка и риск.

Компетентност и приложимо право

С изключение на степента, в която приложимото законодателство предвижда друго, Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги ще се уреждат от законите на България.

Подходящото място за всички спорове, произтичащи от или свързани със Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги, ще бъдат държавните и федералните съдилища, разположени в България.

Промени

Маунт прес ЕООД си запазва правото по наша собствена преценка да променя или заменя тези Условия по всяко време.

Ако направим съществени промени, ще Ви уведомим чрез публикуване на нашия уебсайт или чрез изпращане на имейл или друга комуникация преди влизането в сила на промените. Известието ще посочи разумен период от време, след който новите условия ще влязат в сила.

Ако не сте съгласни с нашите промени, тогава трябва да спрете да използвате нашите Услуги в рамките на определения срок за предизвестие или след като промените влязат в сила.

Продължаващото ви използване на нашите Услуги ще бъде предмет на новите условия.